1994.03.06 I Rajd Szlakami Kolei Żelaznych, wyprawa nr 2. Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego pozują na nasypie  szprotawskiego torowiska przed Broniszowem. Pierwszy z lewej Grzegorz Chodacki, a drugi - Jarosław Wnorowski. Przewodnicy rajdu z ramienia PTKraj.

1994.03.06 I Rajd Szlakami Kolei Żelaznych, wyprawa nr 2. Dzieci z Pogotowia Opiekuńczego pozują na nasypie szprotawskiego torowiska przed Broniszowem. Pierwszy z lewej Grzegorz Chodacki, a drugi - Jarosław Wnorowski. Przewodnicy rajdu z ramienia PTKraj.