Maj lub czerwiec 1995 roku. Uczniowie Szkoły podstawowej z Przytoku szkicują plan stacji Grunberg Oberstadt podczas imprez  ogólnomiejskiego dnia sportu. Wszyscy siedzą na zachowanych jeszcze wtedy szynach pełnego układu torowego stacji.

Maj lub czerwiec 1995 roku. Uczniowie Szkoły podstawowej z Przytoku szkicują plan stacji Grunberg Oberstadt podczas imprez ogólnomiejskiego dnia sportu. Wszyscy siedzą na zachowanych jeszcze wtedy szynach pełnego układu torowego stacji.