Maj lub czerwiec 1995 roku. Uczniowie Szkoły podstawowej z Przytoku  podczas imprez ogólnomiejskiego dnia sportu. Na torach siedza dziewczyny szkicujące plan stacji a przed pompą wodną pozują ich koleżanki.

Maj lub czerwiec 1995 roku. Uczniowie Szkoły podstawowej z Przytoku podczas imprez ogólnomiejskiego dnia sportu. Na torach siedza dziewczyny szkicujące plan stacji a przed pompą wodną pozują ich koleżanki.