Zbyszek nie czeka... Zbyszek coś zagaja...

Zbyszek nie czeka... Zbyszek coś zagaja...