Jana robiąc zdjęcia stacji kolejowej w Buchałowie wybrała ujęcie... miotły. Nie ma co kryć, że wszystkich zebranych w "Wareckiej" na spotkaniu porajdowym ujęło spojrzenie Jany na zagadnienie kolejnictwa... Fot. Jana W.

Jana robiąc zdjęcia stacji kolejowej w Buchałowie wybrała ujęcie... miotły. Nie ma co kryć, że wszystkich zebranych w "Wareckiej" na spotkaniu porajdowym ujęło spojrzenie Jany na zagadnienie kolejnictwa... Fot. Jana W.