10.02.1989r. Czołownica z otwartymi drzwiami dymnicy

10.02.1989r. Czołownica z otwartymi drzwiami dymnicy