10.02.1989r. Tylna ściana kotła

10.02.1989r. Tylna ściana kotła