19.02.1988r. Wnętrze budki maszynisty, stan zachowania tylnej ściany kotła.

19.02.1988r. Wnętrze budki maszynisty, stan zachowania tylnej ściany kotła.