Budynek tzw. gościńca kolejowego obok stacji kolejkis zprotawskiej w Siecieborzycach. Stan współczesny. Fot. ze strony www.koleje.szprotawa.org.pl

Budynek tzw. gościńca kolejowego obok stacji kolejkis zprotawskiej w Siecieborzycach. Stan współczesny. Fot. ze strony www.koleje.szprotawa.org.pl