Jarogniewice. Miejsce po stacji od strony drogi, oglądane "na wprost" w kierunku przyjazdu z Ochli. Fot. Ola Michalska, 2006 r.

Jarogniewice. Miejsce po stacji od strony drogi, oglądane "na wprost" w kierunku przyjazdu z Ochli. Fot. Ola Michalska, 2006 r.