Jarogniewice. Taka brukowana droga prowadziła od głównej drogi wsi na stację. Ostatnie pozostałości bruku. Fot. Ola Michalska, 2006 r.

Jarogniewice. Taka brukowana droga prowadziła od głównej drogi wsi na stację. Ostatnie pozostałości bruku. Fot. Ola Michalska, 2006 r.