Jarogniewice. Teren dawnej stacji. Regularny dół o podłożu glinaistym, wypełniony wodą. Jest to prawdopodobnie pozostałość po wybraniu fundamentów wiaty magazynowej stacji. Fot. Ola Michalska, 2006 r.

Jarogniewice. Teren dawnej stacji. Regularny dół o podłożu glinaistym, wypełniony wodą. Jest to prawdopodobnie pozostałość po wybraniu fundamentów wiaty magazynowej stacji. Fot. Ola Michalska, 2006 r.