Jarogniewice. Teren dawnej stacji oglądany "na wprost", od strony Ochli, czyli naprzeciwko drogi wiejskiej i fragmentu bruku. Fot. Ola Michalska, 2006 r

Jarogniewice. Teren dawnej stacji oglądany "na wprost", od strony Ochli, czyli naprzeciwko drogi wiejskiej i fragmentu bruku. Fot. Ola Michalska, 2006 r