Okolice dawnej stacji Dębiczka. Tajemnice kamienne wały wokoł pomnika przyrody - głazu "Ołtarz". Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl

Okolice dawnej stacji Dębiczka. Tajemnice kamienne wały wokoł pomnika przyrody - głazu "Ołtarz". Fot. ze strony www.brzeznica.com.pl