Jarogniewice. Miejsce gdzie w bok od drogi - osi wsi była stacja kolejowa (trójkątny plac za grupą). Widok współczesny (XII 2004 r.). Fot. M. Bonisławski

Jarogniewice. Miejsce gdzie w bok od drogi - osi wsi była stacja kolejowa (trójkątny plac za grupą). Widok współczesny (XII 2004 r.). Fot. M. Bonisławski