Kolejka szprotawska. Rozkład jazdy na 1914 r. Zbiory Romana Witkowskiego

Kolejka szprotawska. Rozkład jazdy na 1914 r. Zbiory Romana Witkowskiego