Kolejka szprotawska. Rozkład jazdy na 1927 r. Zbiory Romana Witkowskiego

Kolejka szprotawska. Rozkład jazdy na 1927 r. Zbiory Romana Witkowskiego