Grunberg Lolenzstrasse, od której wzięła nazwę bocznica i rozjazd. Widok w stronę miasta. Pocztówka ze źródeł internetowych.

Grunberg Lolenzstrasse, od której wzięła nazwę bocznica i rozjazd. Widok w stronę miasta. Pocztówka ze źródeł internetowych.