Wykaz odległości taryfowych na PKP z 1945 roku. Źródło: strona www.sentymentalny.com

Wykaz odległości taryfowych na PKP z 1945 roku. Źródło: strona www.sentymentalny.com