Fragment niemieckiej mapy topograficznej z 1933 r. W lewym górnym rogu rozjazdy i torowiska stacji Zielona Góra Oberstadt. Z lewej strony, z dołu rozjazd krzyżowy przy browarze i dwie bocznice (w górę mapy prowadzi bocznica do zakładów wełnianych). Główny

Fragment niemieckiej mapy topograficznej z 1933 r. W lewym górnym rogu rozjazdy i torowiska stacji Zielona Góra Oberstadt. Z lewej strony, z dołu rozjazd krzyżowy przy browarze i dwie bocznice (w górę mapy prowadzi bocznica do zakładów wełnianych). Główny