Wagony pasażerskie były z  firmy Beuchelta. Popatrzmy. Rok 1892. Bocznica na terenie firmy. Na zdjęciu rodzina Beuchelta. Nie wiemy, czy taki model był na linii szprotawskiej, ale jest to możliwe.
Z archiwum Zastalu (pub. 19.12.2002, Gazeta Zachodnia)

Wagony pasażerskie były z firmy Beuchelta. Popatrzmy. Rok 1892. Bocznica na terenie firmy. Na zdjęciu rodzina Beuchelta. Nie wiemy, czy taki model był na linii szprotawskiej, ale jest to możliwe. Z archiwum Zastalu (pub. 19.12.2002, Gazeta Zachodnia)