Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła 
bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny.  Główny tor tej bocznicy, po prawej płot Zefamu, w głębi na horyzoncie stacja towarowa Schutneplatz i ul Strzelecka. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowi

Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Główny tor tej bocznicy, po prawej płot Zefamu, w głębi na horyzoncie stacja towarowa Schutneplatz i ul Strzelecka. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowi