Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła 
bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Nieistniejąca brama bocznicy do ZEFAMU. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.

Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Nieistniejąca brama bocznicy do ZEFAMU. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.