Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła 
bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Rozjazd w prawo do Polskiej Wełny, w lewo do Zefamu.  Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.

Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Rozjazd w prawo do Polskiej Wełny, w lewo do Zefamu. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.