Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła 
bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Torowisko w ciągu ul. Kraszewskiego. Na końcu widać Polską Wełnę. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.

Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Torowisko w ciągu ul. Kraszewskiego. Na końcu widać Polską Wełnę. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.