Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła 
bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Tu była brama bocznicy do Polskiej Wełny  od ul. Kraszewskiego . Widać wykolejnicę. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.

Löbtenzweiche czyli zwrotnica, od której biegła bocznica do powojennego ZEFAMU i Polskiej Wełny. Tu była brama bocznicy do Polskiej Wełny od ul. Kraszewskiego . Widać wykolejnicę. Stan kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz.