Okolice na południe od Schutzenplatz. Brama bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet), w trawie szyna. W tym miejscu Jancke planował (1923 r.) trzecią, dużą stację pasażerską. Kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz

Okolice na południe od Schutzenplatz. Brama bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet), w trawie szyna. W tym miejscu Jancke planował (1923 r.) trzecią, dużą stację pasażerską. Kwiecień 2001, fot. Marek Toporowicz