Okolice Schutzenplatz. Dalszy odcinek nasypu za (na południe) zburzonym zim± 1999/2000 wiaduktem nad ul. Now± (Browarn±). Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski

Okolice Schutzenplatz. Dalszy odcinek nasypu za (na południe) zburzonym zim± 1999/2000 wiaduktem nad ul. Now± (Browarn±). Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski