Okolice na południe od Schutzenplatz. Wyraźna, charakterystyczna dla wlotu bocznic brama bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet). Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski

Okolice na południe od Schutzenplatz. Wyraźna, charakterystyczna dla wlotu bocznic brama bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet). Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski