Okolice Schutzenplatz. Na torowisku szlakowym na południe od bramy bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet - po prawej), widok w kierunku Schutzenplatz. Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski

Okolice Schutzenplatz. Na torowisku szlakowym na południe od bramy bocznicy Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (ob. Domet - po prawej), widok w kierunku Schutzenplatz. Stan 03.02.2008 r., fot. Mieczysław J. Bonisławski