Okolice Schutzenplatz, tor szlakowy za przejazdem przez szosę jędrzychowską. Brama wprowadzająca po likwidacji szlaku tory do  składu drewna (tu kończył się miejski ciąg bocznicowy po 1950 r.). Widok z szosy. Stan 03.02.2008 r., fot. M. Bonisławski

Okolice Schutzenplatz, tor szlakowy za przejazdem przez szosę jędrzychowską. Brama wprowadzająca po likwidacji szlaku tory do składu drewna (tu kończył się miejski ciąg bocznicowy po 1950 r.). Widok z szosy. Stan 03.02.2008 r., fot. M. Bonisławski