Mapa z 1933 r. W prawym dolnym rogu rozjazd przy browarze. Do góry odchodzi bocznica do zakładów wełnianych. Do góry w lewo tor idzie do stacji Górne Miasto. Po drodze nic nie zaznaczono.

Mapa z 1933 r. W prawym dolnym rogu rozjazd przy browarze. Do góry odchodzi bocznica do zakładów wełnianych. Do góry w lewo tor idzie do stacji Górne Miasto. Po drodze nic nie zaznaczono.