10 XI 2007. Grupa z Drzonkowa podczas pierwszego zadania terenowego (opis pozostałości linii na podstawie studiów terenowych). W tle dawny dworzec Górne Miasto (Oberstadt). Fot. Ola Michalska

10 XI 2007. Grupa z Drzonkowa podczas pierwszego zadania terenowego (opis pozostałości linii na podstawie studiów terenowych). W tle dawny dworzec Górne Miasto (Oberstadt). Fot. Ola Michalska