10 XI 2007. Grupa z Drzonkowa w trakcie badań pozostałości linii szprotawskiej w terenie: tu w miejscu rozebranych torowisk na stacji Górne Miasto (Oberstadt). Fot. Ola Michalska

10 XI 2007. Grupa z Drzonkowa w trakcie badań pozostałości linii szprotawskiej w terenie: tu w miejscu rozebranych torowisk na stacji Górne Miasto (Oberstadt). Fot. Ola Michalska