10 XI 2007, popołudnie. Kolejne zadanie terenowe: zawody na orientację w obszarze zabudowanym. Punkty są oznacze tradycyjnymi chorągiewkami a dodatkowo opisane w postaci rebusów.
Fot. Andrzej Nowacki

10 XI 2007, popołudnie. Kolejne zadanie terenowe: zawody na orientację w obszarze zabudowanym. Punkty są oznacze tradycyjnymi chorągiewkami a dodatkowo opisane w postaci rebusów. Fot. Andrzej Nowacki