A tak też można sfotografowac nasze ognisko. Nazwałbym to "zaczarowanym kręgiem", wokół którego bawili¶my się przy piosenkach i skeczach prawie do północy. Fot. Andrzej Nowacki

A tak też można sfotografowac nasze ognisko. Nazwałbym to "zaczarowanym kręgiem", wokół którego bawili¶my się przy piosenkach i skeczach prawie do północy. Fot. Andrzej Nowacki