11 XI 2007. Zakończenie Zlotu w Gimanzjum nr 1. Grupa z Chotkowa i jej zdobycze. Fot. Ola Michalska

11 XI 2007. Zakończenie Zlotu w Gimanzjum nr 1. Grupa z Chotkowa i jej zdobycze. Fot. Ola Michalska