Jarogniewice. Plac postacyjny widziany od strony wjazdu kolei z Ochli (naprzeciw drogi wiejskiej). Na pierwszym planie teren po głównym torze. Grudzień 2006, fot. Ola Michalska

Jarogniewice. Plac postacyjny widziany od strony wjazdu kolei z Ochli (naprzeciw drogi wiejskiej). Na pierwszym planie teren po głównym torze. Grudzień 2006, fot. Ola Michalska