Jarognieiwce. Widok na plac postacyjny z boku (wzdłuż peronu), od strony kościoła. Grudzien 2006, fot. Ola Michalska

Jarognieiwce. Widok na plac postacyjny z boku (wzdłuż peronu), od strony kościoła. Grudzien 2006, fot. Ola Michalska