Radwanów. Widok z drogi polnej (miejsce dawnej wschodniej nitki mijanki) na wschód, w kierunku pól i wsi. Grudzień 2006, fot. Ola Michalska

Radwanów. Widok z drogi polnej (miejsce dawnej wschodniej nitki mijanki) na wschód, w kierunku pól i wsi. Grudzień 2006, fot. Ola Michalska