Sucha Besk. 31.12.10 Parowóz TKh1-20, dawnego T-3 z 1909 r. w grudniowym słońcu. Takie, choć rok młodsze, parowozy obsługiwały kolej szprotawską. Ten egzemplarz będzie w zielonogórskim muzeum w 2011 r. Fot. M. Bonisławski

Sucha Besk. 31.12.10 Parowóz TKh1-20, dawnego T-3 z 1909 r. w grudniowym słońcu. Takie, choć rok młodsze, parowozy obsługiwały kolej szprotawską. Ten egzemplarz będzie w zielonogórskim muzeum w 2011 r. Fot. M. Bonisławski