Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego w dawnym zborze kalwińskim (15 marca 2008 r.). Pierwszy z lewej Profesor.

Walne Zgromadzenie Członków Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego w dawnym zborze kalwińskim (15 marca 2008 r.). Pierwszy z lewej Profesor.