Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest wtorek, 25 wrze郾ia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

SZKOLNA LIGA

 

Szkolna Liga Krajoznawcza PTKraj.

REGULAMIN edycja 2015

1. Ca這roczny konkurs krajoznawczy pn. „Szkolna liga” prowadzi Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

2. W konkursie bior udzia dru篡ny 6-12 – osobowe, reprezentuj帷e swoje szko造, z這穎ne z uczniów klas 1 – 3 (kategoria A) oraz 4 – 5 (kategoria B) szko造 podstawowej. Ocenie podlega rezultat pracy ca貫j dru篡ny.

 

3. Rozgrywki sk豉daj si z czterech rund. Dru篡na mo瞠 przyst徙i do Ligi od dowolnej rundy. Dru篡na przyst瘼uj帷a do Ligi w czasie trwania kolejnej rundy (innej ni pierwsza) nadrabia zadania rund poprzednich w czasie rzeczywistym.

 

4. W ka盥ej rundzie jest jedno zadanie praktyczne.

5. Termin realizacji zada pierwszej rundy 11.05.2015 r. a drugiej rundy - 15.06.2015 r. Kolejnych – jesieni 2015 r. Rozwi您ania zada nale篡 dostarcza w ww. terminach do Biura PTKraj., mieszcz帷ego si w Zielonej Górze, przy ul. Rydza 妃ig貫go 3. Zadania z poszczególnych rund zaz瑿iaj si, tworz帷 na ko鎍u jedn ca這嗆. Do wykonania zadania nast瘼nej rundy, niezb璠ne jest wykonanie zadania z rundy poprzedniej.

 

6. Rozwi您ania poszczególnych zada sk豉dane s w formie raportów okresowych (ustnych, popartych notatk lub pisemnych). Rozwi您anie zada wszystkich rund powinno mie 陰czn form albumu plus prezentacja na stronie internetowej szko造.

 

7. Rozwi您ania zada s punktowane ka盥e z osoba przez pi璚iu cz這nków Komisji. Ka盥y cz這nek ocenia rozwi您anie zadania przydzielaj帷 punkty od 1 (najni窺za ocena) do 30 (najwy窺za ocena). Wynik rozwi您ania zadania powstaje przez zsumowanie trzech ocen, przy odrzuceniu oceny najni窺zej i najwy窺zej ze wszystkich pi璚iu. Dru篡na mo瞠 uzyska za rozwi您anie jednego zadania maksymalnie 90 pkt. Punkty za zadanie zrealizowane nie w czasie trwania rundy, ale pó幡iej, do wyniku s dzielone przez dwa.

 

8. S璠ziowie oceniaj zadanie poprzez danie od 1 do 5 pkt. w ka盥ym z kryteriów:

a) ró積orodno嗆 廝óde (wywiady, internet, ksi捫ki, 廝ód豉 pierwotne, instytucje specjalistyczne), ich opis i zasadno嗆 (np. czy nie mo積a by這 danej informacji uzyska w sposób bardziej prosty).

b) bogactwo form (zdj璚ia, rysunki, grafiki, szkice, schematy): dobór i zasadno嗆 u篡cia, staranno嗆 i dok豉dno嗆 wykonania, jako嗆 detalu.

c) wykazana zespo這wo嗆 wykonania zadania.

d) trafno嗆 doboru tre軼i, materiaów i argumentów (czy odpowiedzi s na temat, czy nie s zbyt rozwlek貫 itd.).

e) oryginalno嗆 i innowacyjno嗆 w這穎nej pracy (sposobu planowania pracy, zastosowanych form) oraz odkrywczo嗆 uzyskanych efektów (co dzi瘯i w這穎nej pracy uda這 si odkry nowego)

f) trwa這嗆 efektów w這穎nej pracy (premiowane b璠zie wykorzystanie zdobytej wiedzy na lekcjach w ramach ró積ych przedmiotów) oraz jej warto嗆 dla spo貫czno軼i szkolnej (premiowane b璠 gazetki szkolne, audycja w radiow篥le, pogadanka, wystawa, itd.)

 

9. Organizator b璠zie prowadzi klasyfikacje dru篡n osobno w kategorii wiekowej A i B. O zaj皻ym miejscu b璠zie decydowa jak najwy窺za ilo嗆 zdobytych punktów za wszystkie zadania 陰cznie.

 

10. Podsumowanie i og這szenie wyników nast徙i w trakcie Zlotu, który odb璠zie si w listopadzie 2015 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w postaci tego, 瞠 wyniki b璠 og這szone podczas fina逝 w grudniu w Zielonej Górze, a na Zlocie b璠zie realizowane jedno z zada. Udzia w Zlocie jest obowi您kowy i bezp豉tny.

 

11. Nagrodami dla uczestników jest udzia w Zlocie, materia造 i wydawnictwa krajoznawcze, bilety do instytucji kultury (teatr, filharmonia) oraz puchary i dyplomy.

 

12. Podczas wykonywania zada oraz w trakcie Zlotu dru篡nami opiekuj si nauczyciele delegowani przez szko喚. Organizator nie bierze odpowiedzialno軼i wychowawczej (opieku鎍zej) za uczestników.

 

13. Ogólne zasady konkursu zosta造 przedyskutowane i uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli szkó bior帷ych udzia w konkursie z Organizatorem.

 

14. Udzia w konkursie jest bezp豉tny. Konkurs dofinansowa造 jednostki samorz康u terytorialnego z terenu województwa lubuskiego, w tym na zasadzie sta貫go (corocznego) partnerstwa Miasto Zielona Góra.

 

aaaaa

aaaaa

 

Szkolna Liga PTKraj.

EDYCJA:         2015                        RUNDA:         1

WPROWADZENIE

Zielona Góra powróci豉 w granice pa雟twa polskiego w 1945 r. w wyniku pokoju zawartego po zako鎍zeniu II wojny 鈍iatowej. Miejscowa ludno嗆 niemiecka musia豉 wyjecha z miasta do Niemiec. Na jej miejsce przyjecha豉 ludno嗆 polska, zwana osadnikami.

 

Pierwszymi osadnikami, którzy przyjechali tutaj jeszcze przed zako鎍zeniem wojny, byli kolejarze. Przez pierwsze powojenne lata kolejarze byli jedn z najwa積iejszych grup zawodowych w Zielonej Górze. Wi瘯szo嗆 z nich ju nigdy nie wyjecha豉 z miasta, pracowali na PKP a do emerytury. St康 w du瞠j ilo軼i zielonogórskich rodzin jest kto, kto pracowa dawniej na kolei. Je瞠li nawet nie ma nikogo takiego w rodzinie, na pewno kolejarzem by który z s御iadów. W Zielonej Górze s ca貫 bloki zamieszka貫 przez emerytów kolejarskich.

 

Ludzie ci pracowali na dworcu gównym w Zielonej Górze, budowali magistral odrza雟k (wa積a linia kolejowa, któr przewo穎no w璕iel z kopal na 奸御ku do portów w Szczecinie i 安inouj軼iu, a która przebiega豉 przez nasze miasto), budowali wa積y w瞛e kolejowy w Czerwie雟ku obok Zielonej Góry. Du穎 kolejarzy obs逝giwa這 miejsk bocznic kolejow, któr dowo穎no materia造 do zielonogórskich fabryk, magazynów i hurtowni a nast瘼nie wywo穎no gotowe produkty. Poci庵i towarowe obs逝giwa造 przesz這 25 du篡ch i ma造ch zak豉dów zielonogórskich a do 2002 roku.

 

ZADANIE

Poszukajcie w rodzinach cz這nków dru篡ny, w鈔ód znajomych dziadków lub rodziców, w鈔ód s御iadów w bloku albo na osiedlu osoby, które pracowa造 w Zielonej Górze na kolei.

Poszukajcie równie osoby której praca mia豉 cokolwiek wspólnego z obs逝g przez kolej towarow innego ni PKP zak豉du pracy w Zielonej Górze. Albo takiej osoby, która pracowa豉 w zak豉dzie, który korzysta z wagonów towarowych i ta osoba to pami皻a.

 

Po znalezieniu tych osób, ustalcie ile maj lat, w jakich latach pracowali na kolei (lub w zak豉dzie, którzy korzysta z wagonów towarowych), jakie pe軟ili stanowiska lub jaki rodzaj pracy wykonywali. Gdzie by這 (w jakim punkcie miasta) by這 ich miejsce pracy ?

 

Nale篡 znale潭 jednego kolejarza i jednego pracownika zak豉du, który korzysta z kolei towarowej.

 

JAK OPISA WYKONANIE ZADANIA ?

Wykonanie zadania udokumentujcie poprzez pokazanie tego jak planowali軼ie poszukiwania tych osób ? Do jakich kr璕ów ludzi chcieli軼ie dotrze (rodziny, osiedle, blok ?), jakich technik chcieli軼ie u篡 (rozmowa rodzinna, wywiady w bloku albo z kolegami z innych klas w szkole, rozmowy dziadków ze swoimi znajomymi, og這szenie w internecie, Gazecie Lubuskiej, radio, w gazetce szkolnej, wizyta albo telefon do jakiej instytucji PKP dzia豉j帷ej w mie軼ie ?).

 

Jak si przygotowali軼ie do pierwszego spotkania z tymi odnalezionymi osobami ? Czy spotykali軼ie si z nimi osobi軼ie (pojedynczo, delegacj), czy zaprosili軼ie ich do szko造, czy poszli軼ie do nich do domu, a mo瞠 rozmawia z nimi tylko Wasz dziadek, rodzic ? Czy przygotowali軼ie wcze郾iej jakie pytania ?

 

Je瞠li to Wy sami spotkali軼ie si z tymi osobami, opiszcie na jednej lub dwóch stronach (nie wi璚ej) przebieg spotkania (tylko najwa積iejsze rzeczy). Czy zrobili軼ie zdj璚ie z takiego spotkania ? A w jaki sposób udokumentowali軼ie informacje zebrane do zadania, zdobyte od tych ludzi (list od tej osoby, Wasze notatki spisane podczas rozmowy, nagranie spotkania, a mo瞠 za這篡li軼ie kronik Waszych prac nad zadaniami kolejnych rund, gdzie wszystko wpisujecie, wklejacie zdj璚ia) ? Czy wyniki Waszych prac przekazujecie do wiadomo軼i ca貫j szko造, je瞠li tak, to w jaki sposób (radiow瞛e, gazetka szkolna, gablota) ?

 

TERMIN ODPOWIEDZI : 11 maja 2015 r.

Relacj z wykonania zadania przekazujecie w formie ustnej relacji (zostanie nagrana podczas spotkania z Wami, gdy b璠ziecie opowiada o tym co zrobili軼ie, a nast瘼nie odpowiecie na kilka pyta) lub krótkiej notatki (któr przynosicie ju gotow). Mo瞠cie doda inne materia造 (zdj璚ia).

Relacje lub notatk przekazujecie osobi軼ie przedstawicielom organizatora po uprzednim umówieniu si na spotkanie w Waszej szkole lub w biurze Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Umówi si na spotkanie mo瞠cie mailowo (adres muzeum@ptkraj.pl lub m.bonislawski@adres.pl). Mo瞠cie te dzwoni ze wszelkimi pytaniami do p. Mieczys豉wa Bonis豉wskiego (nr tel. kom. 607 625 979).Serwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a